Minnen ur Sveriges nyare historia, samlade af B. von Schinkel fo¨rfattade och utgifne af C. W. Bergman. Del. 10, 11 af J. A. C. Hellstenius. Del. 12 ... utgifvet af S. J. Boethius.-Bihang, 3 pt 41,58 EUR*